Αργυριάδης | Γεωτεχνικές έρευνες

Από το 1969 αριθμούμε πλήθος έργων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια , με  μία συμπαγή ομάδα έμπειρου επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

LinkedIn

Η εταιρεία μας η οποία εξειδικεύεται στους τομείς της τεχνικής και περιβαλλοντικής γεωλογίας καθώς και της γεωθερμίας, αποτελείται από μία συμπαγή ομάδα έμπειρου επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Με την εμπειρία που διαθέτει και τον αδιαπραγμάτευτο επαγγελματισμό που την διακρίνει, συνεργάζεται με εταιρίες Πολιτικών Μηχανικών, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες εξυγίανσης μολυσμένων περιοχών, διαχείρισης εξορύ ξεων, διαχείρισης ΧΥΤΑ, φορείς του Δημοσίου τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδρύματα και Ιδιώτες.

Τι κάνουμε

null

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

lorem impsum lorem ipsum

null

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

lorem impsum lorem ipsum

null

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

lorem impsum lorem ipsum

null

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

lorem impsum lorem ipsum

Menu