Φορέας: Δήμος Καρπάθου

Περιγραφή: Eκτέλεση 4 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 85μ.

 

Έτος 2008