Η εταιρεία

Από το 1969 ο Δρ. γεωλόγος Αργύρης Αργυριάδης δραστηριοποιείται στον χώρο των Δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στους τομείς της εφαρμοσμένης γεωλογίας, υδρογεωλογίας, γεωθερμίας, των πάσης φύσεως γεωτεχνικών μελετών-εφαρμογών, καθώς και σε έργα Πολιτικού Μηχανικού.Το 1977 ιδρύει την εταιρία «Αργυριάδης & Συνεργάτες». Το 2000 πλαισιώνει την εταιρία και ο Μάρκος Αργυριάδης με την ιδιότητα του Γεωλόγου-γεωτεχνικού ΜSc. Μελέτη. Συνδυάζοντας τις νέες ιδέες των σύγχρονων μεθόδων με την πολύτιμη εμπειρία των προηγούμενων ετών δόθηκε νέα πνοή στις δραστηριότητες της εταιρίας. Έτσι από το 2008 στις υπηρεσίες του γραφείου «Αργυριάδης και Συνεργάτες» προστίθεται ένας νέος τομέας με αποκλειστική απασχόλησή του τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με την χρήση της Γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας.

Η εταιρεία μας η οποία εξειδικεύεται στους τομείς της τεχνικής και περιβαλλοντικής γεωλογίας καθώς και της γεωθερμίας, αποτελείται από μία συμπαγή ομάδα έμπειρου επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Με την εμπειρία που διαθέτει και τον αδιαπραγμάτευτο επαγγελματισμό που την διακρίνει, συνεργάζεται με εταιρίες Πολιτικών Μηχανικών, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες εξυγίανσης μολυσμένων περιοχών, διαχείρισης εξορύ ξεων, διαχείρισης ΧΥΤΑ, φορείς του Δημοσίου τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδρύματα και Ιδιώτες. Η «Αργυριάδης και Συνεργάτες» στην μακροχρόνια πορεία της αριθμεί πλήθος έργων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια χαίροντας της εκτιμήσεως και εμπιστοσύνης των συνεργατών της.

Menu